dimarts, 5 de maig de 2020


MOLT BON DIA A TOTHOM !!!!
Esper que hàgiu disfrutat de les sortides que podem començar a fer .
Seguirem amb un poc més de feina.  A partir d'ara heu d'obrir bé els ulls i la vostra imaginació perquè haureu d'entregar algunes tasques que ens serviran per pujar nota.  SÓN LES QUE ESTAN EN VERMELL.


DIMARTS 5

MATES
Fitxa 24 de numeració

CASTELLÀ

Tarea 10 de comunicación oral.

https://drive.google.com/file/d/1vDrjfD0gF36J3M5kySTes5bJbvs5F_2L/view?usp=sharing  ac

CATALÀ 

Fitxa 12 ortografia.

Llegir pàgs. 91 a 93 de L'escola de pirates.

DIMECRES 6

MATES

FITXA D'OPERACIONS. Aquesta fitxa s'ha d'entregar o per email o per whatsapp, com vos vagi més bé.

https://svpmanacor-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/smduran_svpmanacor_fecib_net/EZwpDIZ55hlJgQK00E-rev0Bqc7CgVUXt4Og24E__OaQew?e=pfhyRn

CATALÀ

Durant uns dies treballarem el còmic . Primer farem una sèrie d'exercicis i fitxes i desprès cada un de vosaltres farà un còmic per entregar . 
 S'ENTREGARÀ DIA 18 DE MAIG.

Abans de fer res heu de llegir l'explicació i desprès heu de fer la fitxa 15 d'escriptura.
EXPLICACIÓ--
https://drive.google.com/file/d/19mdFSU9PlJkKpjbGOoIUk9a3rtZMr0v5/view?usp=sharing

Llegir pàgs. 94 a 96 de L'escola de pirates.