divendres, 22 de maig de 2020

SOLUCIONS DIJOUS I DIVENDRES

Bones, com ha anat això? Vos ha anat bé fer el càlcul i els problemes? Sí, segur que sí. Ara vos posaré les solucions per anar corregint.

DIJJOUS
MATES FITXA 21 CÀLCUL

Ejercici 1.
  
2 x 99 = 200 - 2 =198                                                 99 x 5 = 500 - 5 = 495
6 x 99 = 600 - 6 = 594                                                99 x 9 = 900 - 9 = 891
35 x 99 = 3500 - 35 = 3.465                                       99 x 74 = 7.400 -74 =7.326
43 x 99 = 4300- 43 = 4.257                                        99 x 27 = 2700 - 27 =2.673

Ejercici 2. 

 Quadre màgic  1r- Hem de restar                                2n - Hem de sumar 7 horitzontalment i restar 3
 horitzontalment 5 i verticalment  -6                                 verticalment.

28       23       18                                                                    101           108         115
22       17       12                                                                      98           105         112
16       11        6                                                                       95           102         109

Ejercici 3.

100-82 = 18                                     (4 x 3 ) +6 = 18                       El triple de 6   = 18 (6 x 3)
( 24 + 7 )- 13                                    5 + 13                                     El doble de 9   = 18

Ejercici 4.

37 : 5 =  7  R= 2             5 x 7 = 35 + 2 = 37
40 : 7 =  5  R= 5             7 x 5 = 35 + 5 = 40
81 : 9 =  9  R= 0             9 x 9 = 81

Ejercici 5.


  • 4 x 6 = 24         24 : 4 = 6                      24 : 6 = 4
  • 9 x 8 = 72         72 : 9 = 8                      72 : 8 = 9
Ejercici 6.
DIVIDENT                                 DIVISOR                  QUOCIENT           RESIDU
     25                                                5                                   5                            0
     37                                                6                                   6                            1
     50                                                7                                   7                            1
     45                                                7                                   6                            3

CASTELLÀ
Tarea 16  comprensión lectora.
1.   A regañadientes - Quejándose de mala gana.
2.   En la calle y ante el juez.
3.  El zapatero, Carla , el juez y el rico comerciante. El rico comerciante y Carla.
4.  El comerciante-- avaricioso
     Carla  --  lista
     Juez   --  justo

DIVENDRES
MATES
Fitxa 21 problemes.

1.  En Toni té 9 gorres.
     En Toni en té 3 vegades més que la Núria.  Cal repartir en parts iguals
     9 : 3 = 3    SOLUCIÓ : Na Núria té 3 gorres.
2.
  •  Són  20 vegades més que els que hi ha a la biblioteca de l'escola.   SOLUCIÓ :  A la biblioteca de l'escola hi ha 126 llibres.
  • La solució és el nombre que vos heu inventat multiplicat per 7 , els dies de la setmana.
3. 72 : 6  amb el quart punt
    72 -  6 amb el segon.
    72 x 6  amb el tercer punt.
    72 + 6 amb el primer punt.
4.
En el primer l'error és que no s'ha de dividir sinó que s'ha de multiplicar.
En el segon l'error és que no s'ha de dividir sinó que s'ha de restar.
En el tercer també s'ha de restar.

5. 
  • SOLUCIÓ: Ha podat 180 arbres.
  • SOLUCIÓ : 195 + 30 = 225 . Ha treballat 225 hores.
  • SOLUCIÓ: 1.258 - 365 =893. En Pere guanya 893 euros.
MOLT BÉ! JA SABEU QUE SI TENIU ALGUN PROBLEMA M'HO PODEU CONSULTAR.   

FINS DILLUNS .    UNA ABRAÇADA MOLT FORTA .