dijous, 21 de maig de 2020

TASCA DIJOUS 21 I DIVENDRES 22

HOLA COMPANYS !!!
Seguim treballant un poc més. Per ara ho feis molt bé.

DIJOUS 21

MATES
Fitxa 21 de càlcul.

CASTELLÀ
Tarea 16  de Conprensión lectora.

Llegir pàgs.  112 a 115. Escola de pirates.

DIVENDRES 22

MATES
Fitxa 21 Problemes.

CATALÀ
Tasca 16 escriptura.

Llegir pàgs. 116 a 118. Escola de pirates.